ŚWIECKIE PAŃSTWO

Przedstawiamy rozwiązania Zespołu ds. Świeckiego Państwa Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet dotyczące Waszych postulatów zebranych podczas protestów społecznych, w następujących obszarach:

• Narodowa apostazja!
• Świecka szkoła!
• Stop klerykalizacji!
• Wypowiedzieć konkordat!
• Koniec z bezkarnością kleru!
• Opieka medyczna, a nie watykańska!
• Wolność słowa i sztuki!
• Precz z finansowaniem Kościoła!
• Precz z mOrdo Iuris!

Zespół ds. Świeckiego Państwa Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet