PRAWA PRACOWNICZE

Chcemy uznania i doceniania dla pracy reprodukcyjnej! Więcej demokracji i praw człowieka w miejscu pracy! Dość z ekonomią wyzysku kobiet – z setkami tysięcy osób pracujących na śmieciówkach, zmagających się z niepewnością na rynku pracy i prekaryzacją! Wyższe płace dla kobiet! Równe i godne płace – szczególnie w sektorze opiekuńczym i socjalnym!

Po 22 października 2020 r. walka o prawa kobiet stała się symbolem rewolucji. W słusznym gniewie, który wybuchł wobec perspektywy praktycznie całkowitego zakazu aborcji (osoby żyjące w Polsce straciły prawo do decyzji o przerwaniu swojej ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu), zrodziły się nowe, wspólne postulaty. Frustracja osób mieszkających w Polsce była tak ogromna na wielu polach (niekompetencja władz w zarządzaniu kryzysem związanym z pandemią, nieefektywna nauka zdalna, nieskuteczna ochrona praw pracowników i firm), dlatego też postulaty Strajku Kobiet uległy poszerzeniu.

Pierwszy, podstawowy postulat Rady Konsultacyjnej to oczywiście dostęp do legalnej i darmowej aborcji dla wszystkich osób potrzebujących. Zakazy dotyczące realizacji praw reprodukcyjnych uderzają przede wszystkim w te osoby, których nie stać na zapewnienie sobie zabiegu oraz utrwalają nierówności społeczne w dostępie do bezpiecznego świadczenia medycznego. Należy więc wiązać żądania feministyczne z żądaniami pracowniczymi i socjalnymi!

W celu urzeczywistnienia dostępu do przerywania ciąży, musi się polepszyć sytuacja ekonomiczna kobiet. Kobiety stanowią większość zatrudnionych w najgorzej opłacanych zawodach, głównie tych związanych z pracą opiekuńczą, wychowawczą, edukacją, instytucjami kultury, utrzymaniem czystości lub niższymi szczeblami administracji (jak portierki, sprzątaczki, bibliotekarki, opiekunki dzieci i osób starszych, pielęgniarki). Przeciążenie obowiązkami domowymi stanowi główną barierę aktywności zawodowej kobiet, a dodatkowo nierówności zarobków na tym samym stanowisku utrzymują się w Polsce na stałym poziomie przez ostatnie dwadzieścia lat. Do tego dochodzi niedorozwój instytucji opiekuńczych i brak gwarantowanego urlopu macierzyńskiego. Jesteśmy więc w wielkim bagnie!

Zespół ds. Praw Pracowniczych wypracował od tego czasu 3 zestawy postulatów dotyczących najważniejszych sfer życia pracownic i pracowników:

1) Praca opiekuńcza i skrócenie czasu pracy
2) Umowy śmieciowe i nierówności
3) Prawo do strajku

Skład zespołu: Nadia Oleszczuk – moderatorka, Agnieszka Mróz, Marta Rozmysłowicz, Magda Malinowska, Agnieszka Gabryelska, Karolina Kulpa, Maria Świetlik, Dominik Owczarek, Łukasz Komuda, Michał Boni, Paweł Cegiełko