PRAWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

APELUJEMY o wypełnianie przez państwo obowiązków wobec osób z niepełnosprawnościami wynikających z Konstytucji RP: art. 68 p. 3 o dostępie do ochrony zdrowia; art. 69 o pomocy osobom z niepełnosprawnościami w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej; art. 70 o powszechnym i równym dostępie do wykształcenia.

DOMAGAMY SIĘ pełnego wypełniania zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i zapewnienia motywujących rozwiązań systemowych umożliwiających poprawę bytu osób z niepełnosprawnościami w Polsce, wspierających poszanowanie pełni naszych praw, rozwój, aktywizację i aktywność zawodową aż do pełnej inkluzji społecznej dla dobra całego społeczeństwa jako wspólnoty, poprzez zaprzestanie stanowienia prawa i stosowania praktyk o charakterze wykluczającym.

NIE WYKLUCZAJCIE NAS. Pragniemy zaprzestania przedmiotowego postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Fakt ten, wynikający ze schorzenia lub trudności, a także obecność opiekuna czy ubezwłasnowolnienie, nie oznacza, że można taką osobę pomijać, np. w komunikatach i kontaktach społecznych. Jako osoby z niepełnosprawnościami pragniemy żyć tak, jak każdy inny obywatel/obywatelka naszego kraju. Jesteśmy różni, ale chcemy być tak samo ważni. Możemy dużo więcej, niż się wydaje! Chcemy po prostu, na ile to możliwe, normalnie żyć. Tylko od nas razem zależy, czy to się uda.

Zespół ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet