PRAWA OSÓB LGBT+

Wszystkie osoby, niezależnie od ciała, tożsamości i ekspresji płciowej mają prawo do reprezentacji w języku. Rekomendujemy używanie inkluzywnego języka, uwzględniającego różnorodność.

Rozpocznijmy od nas samych, od osób zajmujących się równością na w organizacjach, kolektywach, ulicach, w radach, grupach eksperckich, relacjach w prasie i w social mediach. Rozpocznijmy bezwyjątkowo, od zaraz.

Przedstawiamy rozwiązania Zespołu ds. Praw Osób LGBT + Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet dotyczące Waszych postulatów zebranych podczas protestów społecznych, w następujących obszarach:

• równe traktowanie
• uzgodnienie płci
• zdrowie
• bezpieczeństwo
• rodzina
• edukacja

Zespół ds. Praw Osób LGBT + Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet