OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Przedstawiamy rozwiązania Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet dotyczące Waszych postulatów zebranych podczas protestów społecznych, w następujących obszarach:
• zdrowie psychiczne
• antydyskryminacja
• pomoc psychiatryczna i psychoterapeutyczna dla grup szczególnie wrażliwych

Zespół ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet