EDUKACJA

Precz z Czarnkiem!

Chcemy edukacji nie indoktrynacji! Wiedza, a nie zabobony! Chcemy edukacji seksualnej! Dość przemocy i dyskryminacji w szkole! Żądamy edukacji klimatycznej! Chcemy mieć równe szanse! Żądamy opieki psychologicznej! LGBT to ludzie, nie ideologia! Chcemy, żeby ktoś nas usłyszał!

Te i wiele innych haseł i postulatów dotyczących edukacji pojawiło się na manifestacjach, które rozpoczęły się w październiku 2020 roku. Kolejne postulaty spływały do nas przez media społecznościowe i maile.

Było ich kilkaset i można je było przypisać do różnych obszarów: system edukacji, wsparcie uczennic i uczniów, status nauczycielek i nauczycieli, nowe obszary edukacji, cele edukacyjne, szkolnictwo wyższe.

Łączyło je przekonanie, że polska szkoła musi się zmienić, że musi wyrównywać szanse, że nie może nikogo dyskryminować i zostawiać z tyłu, że każda osoba musi się w niej czuć bezpiecznie.

Nasze rozwiązania są odpowiedzią na postulaty ulicy. Odnoszą się do tematów, które nam zgłosiłyście i zgłosiliście. Tworzyłyśmy je z Wami.

Zespół ds. Edukacji Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet

Skład zespołu: Jakub Al-Darawsheh, Anna Blumsztajn, Piotr Borczyński, Michał Boni, Rozalia Fromlewicz, Aneta Gąsiorowska, Zofia Grudzińska, Agata Hanula, Dariusz Jemielniak, Adam Kalbarczyk, Anna Kasprzycka, Monika Kędra, Elżbieta Kielak, Agata Kobylińska, Wiktoria Kostrzewa, Dominik Kuc, Laura Kwoczała, Agnieszka Leonczuk, Dorota Łoboda, Aleksandra Malich, Anna Maziarska, Agnieszka Milbrandt, Paweł Nawrocki, Ewa Nizińska, Leszek Olpiński, AP, Weronika Pikuła, Bianka Siwińska, Magda Wessel, Beata Zwierzyńska i kilkanaście innych osób, które chcą pozostać anonimowe.