O RADZIE

RADA KONSULTACYJNA PRZY OGÓLNOPOLSKIM STRAJKU KOBIET

Po co protestujemy?

Po 22 października 2020 r. walka o prawa kobiet stała się symbolem rewolucji. W słusznym gniewie, który wybuchł wobec perspektywy całkowitego zakazu aborcji, zrodziły się nowe, wspólne postulaty z różnych obszarów życia społecznego, a w ruchu kobiet upatruje się dziś jedynej nadziei.
Rada Konsultacyjna przy OSK jest przestrzenią szukania rozwiązań do zgłaszanych na protestach postulatów i żądań. Ma charakter ekspercko-aktywistyczny. To zespół złożony z osób, które mają wiedzę, doświadczenie i energię.
W skład Rady wchodzi ponad 500 osób, które zadeklarowały chęć współpracy lub zostały zarekomendowane przez organizacje społeczne i OSK.
Rolą Rady jest zbieranie głosów protestu, ich analiza i definicja stojących za nimi problemów, a następnie wypracowanie rozwiązań — „ścieżek wyjścia z bagna”.

Propozycje Rady odpowiadają na Wasze hasła z transparentów, propozycje przesyłane mailowo i komentarze w mediach społecznościowych oraz uwzględniają rozwiązania wypracowane przez organizacje pozarządowe.

Rada przedstawia:
1. Szybkie, aktywistyczne działania — pomysły na wywieranie nacisku, do powszechnego, oddolnego stosowania, dające poczucie sprawstwa tu i teraz, pokazujące determinację i skuteczność,
2. Rozwiązania długoterminowe — cele strategiczne, które są dziś nieosiągalne, ale opisują miejsce, w jakim chcemy żyć.

Rada Konsultacyjna działa w 14 obszarach:

 • Prawa kobiet,
 • Prawa LGBT+,
 • Prawa osób z Niepełnosprawnościami,
 • Praworządność,
 • Zdrowie,
 • Ochrona zdrowia psychicznego,
 • Świeckie państwo,
 • No pasarán (walka z faszyzacją),
 • Edukacja,
 • Praca,
 • Kultura,
 • Media,
 • Klimat,
 • Prawa zwierząt.

Każdą z grup reprezentuje osoba moderująca, która organizuje jej prace merytoryczne. Osoby moderujące współpracują
ze sobą, dzieląc się pomysłami i dobrymi praktykami. Grupy autonomicznie decydują o swoim składzie, trybie i tempie działania.
Samodzielnie się organizują: w podgrupy tematyczne lub wyodrębniając grono eksperckie, doradcze i opiniujące — dbając, by wypracowane rozwiązania rzeczywiście odpowiadały na głosy
ulicy. Postulaty i rozwiązania są i będą wprowadzane na platformę partycypacyjną www.loomio.org/osk, gdzie można je konsultować z protestującymi. Prace Rady koordynuje Sekretariat Rady Konsultacyjnej, założony przez OSK i korzystający ze specjalistycznego doradztwa. Rada jest odrębna od OSK, który zdefiniował jej zadania, a teraz wspiera, użycza zasobów i kanałów komunikacji.
Celem prac Rady jest odpowiedź na pytanie, po co ludzie protestują, co można zrobić i jak to zrobić. Celem długofalowym jest zmiana systemu w kierunku oddolnego tworzenia polityki, gdzie społeczeństwo współrządzi państwem. Produktem prac Rady będzie spis rzeczy do zrobienia, których protestujący domagają się od rządzących i opozycji, i z których będą ich rozliczać. Bo rządy mają działać w służbie ludziom.

Rada jest apartyjna. Rada jest obywatelska.

OSOBY MODERUJĄCE I REPREZENTUJĄCE OBSZARY RADY KONSULTACYJNEJ PRZY OGÓLNOPOLSKIM STRAJKU KOBIET
 • Prawa kobiet — Karo Akabal, Zuzanna Białobrzeska,
 • Prawa osób LGBT+ — Anna Strzałkowska,
 • Prawa osób z niepełnosprawnościami — Agnieszka Filipkowska, Ewa Kowalska,
 • Praworządność — Agnieszka Wierzbicka,
 • Świeckie państwo — Bożena Przyłuska,
 • No pasarán (walka z faszyzacją) — Zuzanna Hertzberg,
 • Edukacja — Dorota Łoboda,
 • Prawa pracownicze — Nadia Oleszczuk,
 • Media — Agata Jankowska,
 • Kultura — Karolina Micuła, Agnieszka Małgowska, Monika Rak,
 • Klimat — Monika Sadkowska,
 • Prawa zwierząt — Anna Samczyk, Monika Dąbrowska